Noticies

22/11/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022. L'import concedit per la línia 1-Piscines: 8.174,00€ servirà per pagar les despeses que té l'Ajuntament per la contractació del...
22/11/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea unes subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. L'import concedit per l'arranjament talús recinte esportiu i pel camí d' accés a la Font de...
02/09/2022
La Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció per al projecte d'intervenció arqueològica a les restes del conjunt del Castell d'Algars per import de 6.036,70€
21/07/2022
El passat dia 6 de maig es va dur a terme l'activitat "Let's clean up Europe" des de l'Institut Escola Mare de Déu del Portal de Batea, amb la implicació de l'alumnat i la col·laboració de l'Ajuntament de Batea. Podeu accedir a tot el contingut de l'activitat a través dels següents enllaços: https...
21/06/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Batea per import de 71.250€ en concepte del Pla d'Acció Municipal, despeses corrents.
06/05/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Batea per arranjament parcial del carrer Joan Miró i camí Les Forques, per import de 35.020,20 €
01/04/2022
L'Ajuntament de Batea ha posat en marxa un programa de suport als comerços de Batea per incentivar les compres a les botigues del poble. Totes les persones empadronades a Batea i que tinguin el carnet VIU BATEA 2022, podran passar per l'Ajuntament de Batea, a partir del dia 11 d'abril a sol·licitar...
01/04/2022
L'Ajuntament de Batea ha posat en marxa un programa de suport als comerços de Batea per incentivar les compres a les botigues del poble. Totes les persones empadronades a Batea i que tinguin el carnet VIU BATEA 2022, podran passar per l'Ajuntament de Batea, a partir del dia 11 d'abril a sol·licitar...
24/03/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció de la unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori per import de 16.905,86€ en concepte de piscines i protecció de la salut pública.
18/03/2022
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Pàgines