Grups Municipals

UPTA:

  • Joaquim Josep Paladella Curto
  • Xavier Galcerà Adell
  • Fernando A. Tarragó Maijó
  • Pedro Miquel Martí Arrufí
  • Francesc Antoni Brio Llop
  • Fernando A. Tarragó Maijó

JUNTS PER BATEA:

  • Joan Baptista Suñé Bes
  • Eva Ribera Curto
  • Santiago Aguiló Valen

 

Subscriure a