Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- El Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi, per un període de 4 anys

- L'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

 Batea és un municipi de la Terra Alta amb una població, dinàmica i emprenedora, al voltant dels 1900 habitants.A banda del centre administratiu, el municipi de Batea inclou els antics pobles d'Algars i Pinyeres, actualment completament deshabitats, i alguns masos disseminats.El terme és el més...
 Alcalde - President:Joaquim Paladella CurtoTinents d'Alcalde:Xavier Galcerà AdellFernando A. Tarragó MaijóPedro M. Martí Arrufí Àrea de Turisme, Joventut, Cultura i Servei d'Aigües:Xavier Galcerà AdellÀrea de Benestar Social i Centre de dia, Brigada Municipal, Enllumenat públic, Zones Verdes,...
UPTA:Joaquim Josep Paladella CurtoXavier Galcerà AdellFernando A. Tarragó MaijóPedro Miquel Martí ArrufíFrancesc Antoni Brio LlopFernando A. Tarragó MaijóJUNTS PER BATEA:Joan Baptista Suñé BesEva Ribera CurtoSantiago Aguiló Valen 
- CONSULTES AMB L' ARQUITECTE MUNICIPAL: Els dijous de 12:00 hores a 14.00 hores, concertant cita prèvia al telèfon 977 43 00 03.- TRÀMITS A LA SEU ELECTRÒNICA (instància genèrica ). Podeu descarregar-vos el formulari Xcel i les instruccions en els seguents enllaços:       Comunicació prèvia d'...
Podreu comprovar les ofertes públiques de feina visitant habitualment el Tauler d'Edictes de la Seu electròncia de l'Ajuntament de Batea: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4302280001  
Ajuntament de Batea Adreça: Pl. Catalunya, 1. 43786 BateaTelèfon: 977430003Fax: 977430549Correu electrònic: aj.batea@altanet.orgPàgina web: http://www.batea.altanet.org/Tràmits online a la Seu electrònica de l'Ajuntament:     https://www.seu-e.cat/ca/web/batea 
Subscriure a