Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- El Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi, per un període de 4 anys

- L'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

 Batea és un municipi de la Terra Alta amb una població, dinàmica i emprenedora, al voltant dels 1900 habitants.A banda del centre administratiu, el municipi de Batea inclou els antics pobles d'Algars i Pinyeres, actualment completament deshabitats, i alguns masos disseminats.El terme és el més...
 Alcalde - President:Joaquim Paladella CurtoTinents d'Alcalde:Xavier Galcerà AdellFernando A. Tarragó MaijóPedro M. Martí Arrufí Àrea de Turisme, Joventut, Cultura i Servei d'Aigües:Xavier Galcerà AdellÀrea de Benestar Social i Centre de dia, Brigada Municipal, Enllumenat públic, Zones Verdes,...
UPTA:Joaquim Josep Paladella CurtoXavier Galcerà AdellFernando A. Tarragó MaijóPedro Miquel Martí ArrufíFrancesc Antoni Brio LlopFernando A. Tarragó MaijóJUNTS PER BATEA:Joan Baptista Suñé BesEva Ribera CurtoSantiago Aguiló Valen 
- L'Arquitecte Municipal atendrà visites (presencials o telefòniques) els dijous de 12:00 hores a 14.00 hores, concertant cita prèvia al telèfon 977 43 00 03.- Comunicar una obra menor o sol·licitar una llicència d'obra menor es pot fer mitjançant una instància genèrica de la Seu Electrònica de l'...
Podreu comprovar les ofertes públiques de feina visitant habitualment el Tauler d'Edictes de la Seu electròncia de l'Ajuntament de Batea: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4302280001  
Ajuntament de Batea Adreça: Pl. Catalunya, 1. 43786 BateaTelèfon: 977430003Fax: 977430549Correu electrònic: aj.batea@altanet.orgPàgina web: http://www.batea.altanet.org/Tràmits online a la Seu electrònica de l'Ajuntament:     https://www.seu-e.cat/ca/web/batea 
Subscriure a