Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- El Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi, per un període de 4 anys

- L'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

 Batea és un municipi de la Terra Alta amb una població, dinàmica i emprenedora, al voltant dels 1900 habitants.A banda del centre administratiu, el municipi de Batea inclou els antics pobles d'Algars i Pinyeres, actualment completament deshabitats, i alguns masos disseminats.El terme és el més...
 Alcalde - President:Joaquim Paladella Curto - Veure fitxaTinents d'Alcalde:Maria José Alañà Tarragó - Veure fitxaXavier Galcerà Adell - Veure fitxaDavid Bes Bes - Veure fitxaÀrea d'Agricultura, Turisme, Cultura i Biblioteca:Xavier Galcerà Adell Àrea de Benestar Social i Hospital de dia, Feminisme...
UPTA:Joaquim Josep Paladella CurtoMaria Jose Alañà TarragóXavier Galcerà AdellFrancesc Antoni Brio LlopDavid Bes BesMiquel Ramon Galcerà AltésJUNTS PER BATEA:Jose Grau PallarésMariona Fígols MonlleóJosep Aguiló Rams 
El codi de conducta d'alts càrrecs i bon govern marca els valors, principis i normes de conducta a les que s'han d'atenir els alts càrrecs de l'ens.Aquest, al mateix temps, també marca quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d'acord...
En el següent enllaç al portal de transparència trobareu la descripció dels òrgans de govern de l'ajuntament de Batea, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part. 
Si necessiteu conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa municipal d'aquest ajuntament aquí trobareu tota la documentació oficial. 
Podreu comprovar les ofertes públiques de feina visitant habitualment el Tauler d'Edictes de la Seu electròncia de l'Ajuntament de Batea.   
El dret d’accés és el segon eix fonamental de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest eix serveix de complement a la transparència que s’aconsegueix amb les obligacions de publicitat activa. Qualsevol persona que consulta un portal...
Ajuntament de Batea Adreça: Pl. Catalunya, 1. 43786 BateaTelèfon: 977430003Fax: 977430549Correu electrònic: aj.batea@altanet.orgPàgina web: http://www.batea.altanet.org/Tràmits online a la Seu electrònica de l'Ajuntament:     https://www.seu-e.cat/ca/web/batea 
Subscriure a