Ple

El Ple de l'Ajuntament de Batea està format per l'Alcalde i els 8 regidors del consistori http://www.batead7.altanet.org/consistori.

El Ple es convoca de forma ordinària l'últim dijous de mes, amb una periodicitat trimestral (L'últim dijous de mes de cada tres mesos, és a dir, quatre vegades a l'any). No obstant això, es poden convocar sessions extraordinàries i extraordinàries urgents, tal com estableixen les lleis. 

Podeu consultar totes les actes del Ple de l'Ajuntament de Batea clicant en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/batea/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple

 

Subscriure a