Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada pels següents membres:

President: Sr. Joaquim Paladella Curto, Alcalde

Vocals:

  • Sra. Maria Jose Alañà Tarragó
  • Sr. Xavier Galcerà Adell
  • Sr. David Bes Bes

La periodicitat ordinària de les sessions és mensual, i es celebra el primer dilluns de cada mes a les 20.00h. Aquestes juntes es realitzen a la sala de sessions de l'Ajuntament de Batea, prèvia convocatòria a l'efecte.

Podeu consultar totes les actes de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Batea clicant en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/batea/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/acords-de-junta-de-govern

 

Subscriure a