SUBVENCÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DESPESES CORRENTS 2023

17/07/2023

SUBVENCÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DESPESES CORRENTS 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció de 71.250,00€ per ajudar a pagar les factures de l'any 2023:

 

Arrendaments i cànons: Enllumenat públic

Reparació, manteniment i conservació

Subministrament d'energia elèctrica: Factures de llum dels equipaments publics

Gas: per la piscina coberta

Combustibles i carburants

Altres treballs fets per empreses