SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. DESPESES CORRENTS. CONVOCATÒRIA 2023.

05/10/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. DESPESES CORRENTS. CONVOCATÒRIA 2023.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció per ajudar amb les despeses corrents per import de 71.250 €, aquesta quantitat servirà per pagar les factures de:

Combustibles i carburants, reparacions, manteniments i conservació, arrendaments i Cànons de l'enllumenat públic, treballs d'empreses, Subministrament d'energia elèctrica i gas.