Comissió especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes es forma amb un nombre de membres proporcional a la representativitat en l'Ajuntament.

Correspon a la Comissió Especial de Comptes examinar i estudiar els comptes generals de l'Ajuntament i emetre'n informe preceptiu a la seva aprovació per acord de Ple.

 

Formen la Comissió especial de Comptes:

  • L'alcalde - Joaquim Josep Paladella Curto
  • Vocal UPTA-CP - Francesc Antoni Brio Llop
  • Vocal JUNTS - Josep Grau Pallarés
Subscriure a