Urbanisme

- L'Arquitecte Municipal atendrà visites (presencials o telefòniques) els dijous de 12:00 hores a 14.00 hores, concertant cita prèvia al telèfon 977 43 00 03.

- Comunicar una obra menor o sol·licitar una llicència d'obra menor es pot fer mitjançant una instància genèrica de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Batea. Podeu descarregar-vos el formulari Xcel i les instruccions en els seguents enllaços: 

      Comunicació prèvia d'actes urbanístics:

            *Formulari (Format Excel   .xls)

            *Instruccions (Format .pdf)

      

       Sol·licitud de llicència d'obres:

           *Formulari (Format Excel   .xls) 

           *Instruccions  (Format .pdf)

 

Podeu consultar tots els aspectes relacionats amb Urbanisme, del terme municipal i casc urbà de Batea, fent una recerca de Batea al següent enllaç:

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris

Subscriure a