Urbanisme

- CONSULTES AMB L' ARQUITECTE MUNICIPAL: Els dijous de 12:00 hores a 14.00 hores, concertant cita prèvia al telèfon 977 43 00 03.

- TRÀMITS A LA SEU ELECTRÒNICA (instància genèrica ). Podeu descarregar-vos el formulari Xcel i les instruccions en els seguents enllaços: 

      Comunicació prèvia d'actes urbanístics:

            *Formulari (Format Excel   .xlsx)

            *Instruccions (Format .pdf)

      

       Sol·licitud de llicència d'obres:

           *Formulari (Format Excel   .xlsx) 

           *Instruccions  (Format .pdf)

 

  Sol·licitud de llicència d'obres menors:

           *Formulari (Format Excel   .xlsx) 

 

  Sol·licitud de primera ocupació:

           *Formulari (Format Excel   .xls) 

 

Podeu consultar tots els aspectes relacionats amb Urbanisme, del terme municipal i casc urbà de Batea, fent una recerca de Batea al següent enllaç:

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris

Subscriure a