Urbanisme

- CONSULTES AMB L' ARQUITECTE MUNICIPAL: Els dijous de 12:00 hores a 14.00 hores, concertant cita prèvia al telèfon 977 43 00 03.

- TRÀMITS DISPONIBLES A LA SEU ELECTRÒNICA 

- TRÀMITS QUE REQUEREIXEN INFORMACIÓ ADDICIONAL   

     Sol·licitud de primera ocupació:

           *Formulari (Format Excel .xls) - Per emplenar electrònicament, guardar-lo amb format .pdf i enviar-lo adjunt a la instància genèrica mitjançant la Seu Electrònica, juntament amb el justificant de pagament. 

           *Formulari (Format Pdf  .pdf) - Per emplenar manualment, escanejar-lo i enviar-lo adjunt a la instància genèrica mitjançant la Seu Electrònica, juntament amb el justificant de pagament.

 

Podeu consultar tots els aspectes relacionats amb Urbanisme, del terme municipal i casc urbà de Batea, fent una recerca de Batea al següent enllaç.

 

Subscriure a