Noticies

21/07/2022
El passat dia 6 de maig es va dur a terme l'activitat "Let's clean up Europe" des de l'Institut Escola Mare de Déu del Portal de Batea, amb la implicació de l'alumnat i la col·laboració de l'Ajuntament de Batea. Podeu accedir a tot el contingut de l'activitat a través dels següents enllaços: https...
21/06/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Batea per import de 71.250€ en concepte del Pla d'Acció Municipal, despeses corrents.
06/05/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Batea per arranjament parcial del carrer Joan Miró i camí Les Forques, per import de 35.020,20 €
01/04/2022
L'Ajuntament de Batea ha posat en marxa un programa de suport als comerços de Batea per incentivar les compres a les botigues del poble. Totes les persones empadronades a Batea i que tinguin el carnet VIU BATEA 2022, podran passar per l'Ajuntament de Batea, a partir del dia 11 d'abril a sol·licitar...
01/04/2022
L'Ajuntament de Batea ha posat en marxa un programa de suport als comerços de Batea per incentivar les compres a les botigues del poble. Totes les persones empadronades a Batea i que tinguin el carnet VIU BATEA 2022, podran passar per l'Ajuntament de Batea, a partir del dia 11 d'abril a sol·licitar...
24/03/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció de la unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori per import de 16.905,86€ en concepte de piscines i protecció de la salut pública.
18/03/2022
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES
18/03/2022
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES /sites/pilot/files/recursos/edicte_aprovacio_definitiva_ordenances_icio_2022.pdf
24/01/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció per import de 71.250,00€ en concepte de Despeses Corrents dins la unitat d'actuacions integrals al territori i cooperació. (PAM 2021).
20/01/2022
La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció de 120.000,00 € per a inversions i per acció territorial a municipis petits del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, en concret per a la construcció del nou Gimnàs Municipal , com a millora i...

Pàgines