Noticies

17/04/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea un ajut de 800 euros per pagar les despeses de la banda de música "MIRA QUIÉN BAILA" que actuaran el dia 1 de maig al Casal d'Avis.
17/04/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea un ajut de 850 euros per pagar les despeses de la banda de música "XARANGA FEM MUSICA" que ens va acompanyar el dia 29 de març en la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant.
22/03/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, per a l'any 2023. Amb aquests diners hem contractat a una empresa, PLAGUITECNO SL, que ens ha fet treballs a l' Alcantarilla del...
04/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció de protecció de la Salut Pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals per a l'exercici 2023, per import de 9.987,80 €. Amb...
03/01/2024
La Diputacio de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Batea per ajudar a pagar les despeses de la compra de bosses per a la recollida selectiva porta a porta que fa tot el poble de l'any 2023, per import de 5.065,68€.
03/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció per ajudar a pagar les despeses del personal socorrista de la piscina municipal d'estiu del 2023 per import de 8.443€
22/12/2023
La Unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Batea per import de 48.000€ per la realització d'obres de reparació als dipòsits d'aigua potable i la instal·lació d'un sistema...
05/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea unes subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. L'import concedit per l'arranjament i pavimentació del camí vell de Caseres: 13534,73€.
05/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció per ajudar amb les despeses corrents per import de 71.250 €, aquesta quantitat servirà per pagar les factures de: Combustibles i carburants, reparacions, manteniments i conservació, arrendaments i Cànons de l'enllumenat...
27/07/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció destinada als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular...

Pàgines