Consistori

 

Alcalde - President:

Tinents d'Alcalde:

Àrea d'Agricultura, Turisme, Cultura i Biblioteca:

  • Xavier Galcerà Adell 

Àrea de Benestar Social i Hospital de dia, Feminisme i Piscina Municipal:

  • Maria José Alañà Tarragó

Àrea d'Obres Públiques, Joventut i Esports:

  • David Bes Bes

Àrea d'Hisenda:

Àrea de Brigada Municipal, Ensenyament i Servei d'Abastament d'Aigua Potable domiciliària:

REGIDORS:

Subscriure a