Organització

Ple
El Ple de l'Ajuntament de Batea està format per l'Alcalde i els 8 regidors del consistori http://www.batead7.altanet.org/consistori.El Ple es convoca de forma ordinària l'últim dijous de mes, amb una periodicitat trimestral (L'últim dijous de mes de cada tres mesos, és a dir, quatre vegades a l'any...
La Junta de Govern Local està integrada pels següents membres:President: Sr. Joaquim Paladella Curto, AlcaldeVocals:Sr. Xavier Galcerà AdellSr. Pedro Miquel Martí ArrufíSr. Fernando A. Tarragó MaijóLa periodicitat ordinària de les sessions és mensual, i es celebra el primer dilluns de cada mes no...
Subscriure a