SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. CONVOCATÒRIA 2021

24/01/2022

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. CONVOCATÒRIA 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció per import de 71.250,00€ en concepte de Despeses Corrents dins la unitat d'actuacions integrals al territori i cooperació. (PAM 2021).