SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. CONVOCATÒRIA 2020. UNITAT DE SUBVENCIONS

25/02/2021

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. CONVOCATÒRIA 2020. UNITAT DE SUBVENCIONS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea dues subvencions destinades a  projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, per a l'any 2020.

Una per import de 10.297,16€ en concepte de contractació monitor.

Una altra per import de 2.852,12€ en concepte de sistema d'accés als equipaments municipals.