SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022.UNITAT: ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI.

22/11/2022

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022.UNITAT: ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022.

L'import concedit per la línia 1-Piscines: 8.174,00€ servirà per pagar les despeses que té l'Ajuntament per la contractació del socorrista per a les piscines, d'estiu i coberta. 

L'import concedit per la línia 2-Salut: 13.550,40€ . L'Ajuntament de Batea pagarà amb aquest import les despeses de les analítiques que hem de fer segon normativa a l'aigua de consum humà ( Examen organolèptic, anàlisi de control, anàlisi completa, anàlisi de control en xarxa interior, anàlisi de control en fonts naturals, anàlisi de radioactivitat, de triazines i legionel·la.) i la neteja anual de dos dipòsits.

També tots els tractaments per aconseguir una reducció d'espècies plaga en l'àmbit urbà, tractament de la rata a les clavegueres de Batea, per la compra de productes de neteja i desinfecció d'espais públics i equipaments municipals.

i per  l'adquisició d'Equips de Protecció individual (mascaretes, guants, i roba de treball de la brigada.)