SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2022

21/06/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Batea per import de 71.250€ en concepte del Pla d'Acció Municipal, despeses corrents.