SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

11/07/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció per import de 3.390,37€ en concepte d'Implantació Conjunt de Mesures de l'ENS. Aquesta subvenció s'ha concedit per tal que l'Ajuntament de Batea pugui realitzar una sèrie de millores per adequar-se a l'Esquema Nacional de Seguretat. Aquestes millores són: adquisició d'un servidor de controlador de domini primari amb directori actiu, un sistema de còpies de seguretat i un sistema de suport de caigudes de corrent elèctric, sensors d'humitat, inundació i temperatura i registre de control d'accés al CPD. En un inici, es pretenia canviar la ubicació del CPD i adequar una sala, finalment es va deixar al lloc on es trobava inicialment, protegit per un armari rack i dintre d'una sala protegida. 

 

Imatges del CPD: