SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

07/07/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció per import de 511,25 € en concepte d'Adequació de l'Espai i Dotació d'Equipaments Digitals.
Aquesta subvenció s'ha concedit per tal que l'Ajuntament de Batea pugui dotar-se d'ordinadors que permetin gestionar de forma eficient les reunions i sessions en format digital, així com facilitar la tasca dels regidors i regidores de l'Ajuntament. En un principi aquesta subvenció anava destinada a la compra d'un ordinador portàtil, finalment es va optar per dos ordinadors amb torre arran dels consells dels informàtics. 
 

Imatges dels ordinadors adquirits amb la subvenció: